a
444 51 44
Çağrı Merkezi
Share
İmar Ruhsat İşlemleri İçin Belgeler

YAPI RUHSATI

______________

1-Dilekçe

2-Tapu fotokopisi (son 3 aylık aslı gibidir kaşeli)

3-Numarataj yazısı

4-İmar durumu belgesi

5-Aplikasyon krokisi

6-Su-kanalizasyon bağlantı harç makbuzu

7-Asfalt kazı ve kırım harç makbuzu

8-9-Kimlik fotokopisi ve Belediye sicil numaraları

10-Müellif Taahhütnameleri

 

11-Yapı Denetim sözleşmesi(şirket ve mal sahibi) aslı

12-Yapı denetim şirket taahhütnamesi 2 nüsha  aslı

13-Yapı denetim şirketinin izin belgesi  (noter tasdikli) fotokopi

14-Yapıya ait bilgi formu  çıktısı

15-Hizmet bedeli makbuzu (y.denetim hesabına mal sahibince yatırılan) aslı

16-17-Şantiye şefi sözleşmesi ve taahhütname

18- Proje kontrol formu

 

19-Zemin etüdü

20-Mimari,statik ve tesisat proje ve hesapları

 

21-Mal sahibi müteahhit olacaksa

    A- Müteahhitlik yetki belge numarası

    B -Taahhütname

 

22-Müteahhit varsa

   A-Kat karşılığı noter sözleşmesi

   B-vergi levhası fotokopisi

   C-ticaret odası yapı müteahhitliği meslek kaydı

   D-sgk numarası

   E-şirket ise yetki belgesi

   F- Müteahhitlik yetki belge numarası

 

23-Fedaş tan Enerji müsade yazısı

 

                    YANAN-YIKILAN YAPI FORMU

______________________________________

1-NUMARATAJ YAZISI

2-DİLEKÇE

3-BİNA FOTOĞRAFI (RENKLİ)

4-YIKIMDAN SORUMLU İNŞ.MÜHENDİSİ RAPORU

5-MUHTARDAN ALINACAK BOŞ BELGESİ

6-ELEKTRİK İLİŞİK KESME YAZISI

7-SU İLİŞİK KESME YAZISI

8-DOĞALGAZ İLİŞİK KESME YAZISI

9-SON 3 AYLIK TAPU KAYDI

10-MAL SAHİBİ KİMLİK FOTOKOPİSİ

11-MAL SAHİBİ BELEDİYE SİCİL NUMARASI

12-İŞLEMLER MÜTEAHHİT ADINA YAPILACAKSA

A-KAT KARŞILIĞI NOTER SÖZLEŞMESİ

B-TİCARET ODA KAYDI

C-VERGİ LEVHASI

D-SGK NUMARASI

E-ŞİRKETSE YETKİ BELGESİ


          ASANSÖR  TESCİL BELGESİ

 

 1. Dilekçe
 2. Asansör Kayıt Denetim ve Takip Formu
 3. Uygunluk Beyanı
 4. AT Tip Uygunluk Raporu
 5. Firma Garantisi
 6. Bakım Sözleşmesinin Aslı (Başlangıç tarihi önemli)
 7. İnşaat Ruhsatiyesi Fotokopisi
 8. Yangın Tüpü Faturası ( Asansörün hizmet verdiği binaya ait)
 9. Malzemelerin AT uygunluk Belgeleri
 10. Proje ve Hesapları  ( 95 16 AT ye uygun)  ( Hesaplar Proje Üzerinde Gösterilecek)
 11. Son Kontrol Formu

KALORİFER İŞLETME RUHSATI

1-Onaylı kalorifer projesi
2-İnşaat ruhsat fotokopisi
 
3-Gercek kişi adına ise;
A-2 adet fotograf
B-Nufus cüzdan fotokopisi
 
4-Kurum adına ise;
Kurum tarafından kurum adına yetkilendirilmiş kişinin yetki belgesi ve resmi iş ise gecici kabul belgesi (aslı görülmek üzere)
 
5-Kazan, brülör, genleşme deposu, su deposu, hidrofor, yangın tüpü, yangın dolapları ve aspiratör faturası
6-Enerji kimlik belgesi

 

İMAR DURUMU

1-Tapu (noterden aslı gibidir yapılacak)

2-Aplikasyon krokisi(aslı gibidir yapılacak)

3-Tapu kayıt belgesi(aslı)

4-Mal sahibi veya vekili müracaat edecek

5-Plankote ve kırmızı kot evrakı