a
444 51 44
Çağrı Merkezi
Share
İşyeri Ruhsat İşlemleri İçin Belgeler

Gayri Sıhhı İş Yeri Açma Ruhsatı Başvuruları

 • Beyanname
 • Tapu Fotokopisi
 • Yapı Kullanma İzin Belgesi
 • Kira Kontratı
 • Kapasite Raporu (Ticaret, Sanayi veya Esnaf sanayi Odasından alınacak)
 • İş Akım Şeması ve Açıklama Raporu
 • 2 adet fotoğraf
 • Oda Sicil Kayıt Belgesi (Esnaf veya Ticaret Odası)
 • Kimlik Fotokopisi (TC Numaralı)
 • Naylon Telli Dosya 

Ayrıca Şirket ise;

 • Ticaret Sicil Gazetesi İlanı
 • İmza Sirküsü
 • Yetki Belgesi 

Not: Gerekli Görüldüğü hallerde ilave bilgi ve belgeler istenebilir 

Sıhhı Ruhsatlar için Gerekli Evraklar

 • Başvuru Beyan Formu
 • Tapu Fotokopisi
 • Yapı Kullanma İzin Belgesi
 • Kira Kontratı
 • Ustalık Belgesi
 • Esnaf Sicil Tasdiknamesi (Ticaret sanayi Odası Belgesi)
 • 2 adet fotoğraf
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Naylon Plastik Telli Dosya 

Ayrıca Şirket ise;

 • Ticaret Sicil Gazetesi İlanı
 • İmza Sirküsü
 • Yetki Belgesi 

Eğlence Yerleri Ruhsat Başvurusu

 • Başvuru Formu
 • Tapu Fotokopisi
 • Kira Kontratı
 • Yapı Kullanım İzin Belgesi (İmar İşleri Müd.den)
 • Pafta Fotokopisi (İmar İşleri Müd.den)
 • Mesafe ölçümü için Dilekçe (Kıraathane ve Playstation)
 • Esnaf sicil Tastik namesi ve Oda kaydı yada TSO kaydı
 • Üye Kayıt Belgesi (Esnaf TSO odalarından)
 • Esnaf odasından Ustalık Belgesi (içkili Lokantalardan)
 • Sağlık Raporu ( 6 ayda bir yenilenecek Müdürlüğe Bildirilecek)
 • Adli Sicil Kaydı
 • 2 adet Kimlik Fotokopisi
 • 3 adet Fotoğraf
 • Kamera Sistemin kurulması (Kafeteryalar ve İnternet Salonları)
 • Tüm Çalışanların Sağlık Raporu, Adli Sicil Kaydı, Kimlik Fotokopisi
 • Muvafakatname (İzin) (Kat Malikleri) 

Ayrıca Şirket veya Tüzel Kişi ise;

 • Ticaret Sicil Gazetesi İlanı
 • İmza Sirküsü
 • Yetki Belgesi
 • Ticaret Oda Kaydı (Şube ise Şube Kaydı)