a
444 51 44
Çağrı Merkezi
Share
Nikah İşlemleri İçin Gerekli Belgeler

EVLENME MÜRACAAT

 

Evlendirme yönetmeliği  md. 16”Birbiriyle evlenecek kadın ve erkeğin içlerinden birinin oturduğu yer evlendirme memurluğuna birlikte müracaat etmeleri esastır.”demektedir.    

  -  Bu hüküm doğrultusunda içlerinden biri Büyükşehir Belediyemiz  sınırları içinde ikamet ediyorlarsa birlikte müracaat edebilirler.

                Evlendirme yönetmeliği  md. 17 “Evlenecek kişi müracaat işlemlerini vekil olarak atadığı kişi vasıtası ile de yürütebilir. Bunun için özel vekaletname düzenlenmesi ve bu vekaletname de vekalet veren ile vekili ve evleneceği kişinin tam kimlikleri ile evlenme işlemlerinin yürütülmesi için verilmiş olduğunun açıkça belirtilmesi şarttır.”denilmektedir.

                -Yine bu hüküm doğrultusunda evlenecek kişilerin il dışında ikamet ediyor olmaları halinde ikisi bir yerde ikamet ediyor ise bulunulan yerin evlenme memurluğunca düzenlenen Evlenme izin belgesi ile yapabilirler.

                -İl dışında ayrı yerlerde ikamet ediyorlar ise bulundukları yer Aile hekimleri ,Halk sağlığı ve Devlet hastanelerince düzenlenecek Resimli Sağlık raporları ve bulunulan yer noterince düzenlenecek evlenme vekaletnamesi ile yapabilirler.

Yabancı uyruklu kişilerin

 Vatandaşlıklarının bulunduğu ülke yetkili makamlarınca düzenlenecek               

                -Evlenme ehliyet belgesi

                -Doğum belgesi

                -Kimlik belgesi(pasaport)

                - Apostil edilmesi gerekli ülke belgeleri apostil edilecek

             Evlenmek üzere dairemize birlikte müracaat eden çiftlerin yanlarında dörder adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş, çoğaltma ve fotokopi olmayan) ve fotoğraflı Nüfus cüzdanları ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

Not: Biometrik fotoğraf kabul edilmemektedir.

                -Dairemizce müracaat eden çiftler gerekli inceleme yapıldıktan sonra dairemiz personelince düzenlenecek sağlık raporu ve ücret tahakkuku ile Aile hekimlerine yönlendirilmektedir.

              Sağlık raporunu onaylatan, belediyemiz veznesine tahakkuku yapılan ücreti ödeyen çiftler yine birlikte dairemize gelerek , dairemiz personelince oluşturulan evlenme dosyası ve evlenme beyannamesini  imzaladıktan sonra nikah için randevu alabilmektedir.

        Nikah için en erken bir gün sonrasına gün verilmektedir.Ancak yaz ayları yoğunluğun arttığı dönemlerde bu süre uzayabilmektedir.

Not: Detaylı bilgi için 377 84 85 - 377 84 86 Telefon numaralarından bilgi alınabilir.