a
444 51 44
Çağrı Merkezi
Share
NUMARATAJ SERVİSİ

                                                  NUMARATAJ SERVİSİ İŞ AKIŞI

A- Her türlü özel ve tüzel kişilerin adres tespit talepleri;

    1- Resmi yazı talepleri;

      a-Tapu fotokopisi ile birlikte Belediye Süper Hizmet Servisine başvuru yapılacak.

    2-Şifaen adres tespit bilgi talepleri;

      a-Belediye Süper Hizmet Servisine yapılacak, Başvuru Telefonları: 377 14 53-444 51 44

    3- Her türlü özel ve tüzel kişilerin DASK için UAVT ( Ulusal Adres Veri Tabanı) Kod numarası talepleri;

      a-Belediye Süper Hizmet Servisine, Başvuru Telefonları: 377 14 53-444 51 44

      b-Adres Kodunu Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin kurumsal web sitesi www.malatya.bel.tr’de bulunan Kent Rehberinden (http://rehber.malatya.bel.tr:8080/EKentRehberi/) , Nüfus İdaresinden (http://www.nvi.gov.tr/iletisim,44malatya.html) ve DASK'ın web sitesinden (http://adreskodu.dask.gov.tr/) öğrenmek mümkündür.

 

B-Yanan Yıkılan Belgesi Talepleri;

    1-Belediye Süper Hizmet Masasına vatandaşın başvuru yapması.

      Başvuru Telefonları: 377 14 53-444 51 44

    2-Görevli memur tarafından UAVT ve Belediye Sisteminin Kontrolü;

      a-UAVT'de oturan var ise;

      -Nüfus Müdürlüğünden nüfus kayıtlarının boşaltılması, (http://www.nvi.gov.tr/iletisim,44malatya.html)

       b- UAVT'de oturan yok ise;

       -Süper Hizmet Masasındaki görevli memur tarafından ilgili merkez ilçeye (Battalgazi-Yeşilyurt) hitaben resmi yazı yazılır.

       -İlgili ilçe belediyesinin düzenleyeceği yanan-yıkılan formuna istinaden bina

       Büyükşehir Belediyesinin sisteminde ve UAVT’de (Ulusal Adres Veri Tabanı) bina yıkılır.

 

 

C-İnşaat Ruhsat İçin İstenen belgeler;

    -İnşaat ruhsatından önce;

     -Belediyenin sisteminde parsel ve bina yok ise bina ve parsel çizimi için;

     -Onaylı Aplikasyon krokisi, İmar hattı ve bina aplikasyon krokisi (net cad ortamında)  numarataj@malatya .bel.tr  adresine gönderilecek ve parsel ve bina çizimi yapılacak,

     -Parsel Tevhid veya ifraz olmuş ise istenen belgeler;

     -Onaylı Tescil Bildirim Belgesi onaylı aplikasyon krokisi,

     -numarataj@malatya.bel.tr adresine gönderilerek parsel çizimi yapılacak.

       -Büyükşehir Belediyemizin sisteminde parsel ve bina çizimi yapıldıktan sonra inşaat ruhsatı için gerekli işlemlere başlanır.

İstenen belgeler aşağıdaki gibidir.

    1- Dilekçe

       a-Büyükşehir Belediyesi, Süper Hizmet Masasından temin edilecek dilekçe ile Genel Evrak Müdürlüğüne başvuru yapılacak. Başvuru Telefonları: 377 14 53-444 51 44

    2-Plankote

    3-İmar çapı

    4-Aplikasyon Krokisi

    5-Vaziyet Planı  (Binanın Parsele oturma hali ve Giriş Kapıları belirtilecek)

    6- Bağımsız Bölüm Listesi  (kaç kat-kaç daire olduğu)

    7-Yanan Yıkılan Belgesi ( Parselde Bina var ise ilgili ilçe belediyeden alınacak

    8-Tapu fotokopisi

    9-Varsa Riskli yapılar formu

D-İnşaat Ruhsatı Yenileme

    -Dilekçe ve eski inşaat ruhsatı fotokopisi ile birlikte Süper Hizmet Masasına başvurulacak.

     Başvuru Telefonları: 377 14 53 - 444 51 44

     -Yukarıda istenen belgelere istinaden ilgili merkez ilçelere ( Battalgazi-Yeşilyurt) resmi yazı yazılır ve UAVT’de (Ulusal Adres Veri Tabanı) inşaat binası için proje girilir.

 

İstenen Evraklar:

evraklar.pdf