a
444 51 44
Çağrı Merkezi
Share
Somuncu Baba Camii Minaresi ve Türbesi

Somuncu Baba Külliyesi içerisindedir. Bağlı bulunduğu esas cami yıkılmış, sonradan şimdiki cami yapılmıştır ancak eski caminin minaresi sağlam olarak durmaktadır. Kare kaideli kesme taş minarenin kapı alınlığında Hicri 1097 (M. 1686) tarihi okunmaktadır. Bu tarih ve kayıtlara göre minare Şeyh Hamit-i Veli Zaviyesi’nin orijinal minaresidir. Kare kaideden üçgen ve dikdörtgen pandantiflerle onaltı gen gövdeye geçilmektedir. Gövdede iki kuşak yer almaktadır. Tek şerefeli minare, konik külahla son bulmaktadır. Yapı 2,75 x 2,75 m alan üzerindedir.

Darende İlçesi, Zaviye Mahallesinde bulunan cami ve minaresi ile aynı cami içinde yer alan Somuncu Baba Türbesi ve Balıklı Göl birliktelik taşır. Türbede yapım tarihine ait bilgi bulunmamakla birlikte, minaresi H. 1097 (M.1686) tarihlidir. Yapı 3139 m alan üzerindedir. Cami ortasında türbe yer alır. Türbede, Cumhuriyet devri ahşap işçiliğinden ibaret bir sanduka yer alır. Türbeyi içinde muhafaza eden cami Şeyh Hamit-i Veli Zaviyesi’ne ait caminin yıkılması ile yerine bugünkü taş ve ahşap olarak inşa edilen bir camidir. Caminin güney yönünde dikdörtgen bir oda vardır. Burası, bugün kütüphane olarak kullanılmaktadır. Türbe içerisinde taş mimarili kabirler bulunmaktadır.